Toelatingseisen

De jury kijkt bij de beoordeling van de inzendingen naar de volgende criteria:

  • Het potentieel om Nederland en haar inwoners gelukkiger en gezonder te maken
  • De uitvoerbaarheid
  • De mogelijkheid om het initiatief of de service daadwerkelijk in te zetten of te kunnen gebruiken binnen het volgende kalenderjaar
  • De manier van communiceren, moed en creativiteit
  • enig ander criterium dat de jury, aangesteld door Nederlandse Loterij, relevant vindt.

Samengevat, gaat de jury bij de beoordeling van de inzendingen uit van de betekenis van het woord ‘geluk’. Er is niet één definitie van geluk, maar we nemen de aspecten die bijdragen aan geluk als uitgangspunt om de criteria voor toekenning van de prijs, af te bakenen:

  • Geluk is positief: het is iets dat we willen voortzetten.
  • Geluk is van langere duur: het is duurzaam.
  • Geluk is onafhankelijk van de buitenwereld: het komt van binnenuit en ligt in onze eigen macht.

Lees hier de voorwaarden

Procedure beoordeling

De beoordeling gebeurt in twee stappen. Bij de eerste stap bepaalt de jury op 1 februari 2018 een lijst van vier genomineerden. Op 19 april 2018 wordt op basis van deze lijst vastgesteld wie de winnaar is. Alle genomineerden worden uitgenodigd om bij de prijsuitreiking op 19 april aanwezig te zijn. Tijdens deze jaarlijkse, feestelijke bijeenkomst maakt de jury bekend welke persoon of instelling de prestigieuze prijs wint, wat de motivatie daarvoor is en hoe de winnaar het geldbedrag gaat besteden. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse afdrachtsmoment, een feestelijk event waarbij de opbrengst van Nederlandse Loterij wordt verdeeld onder de Nederlandse sportbonden- en verenigingen, 18 goede doelen en de Nederlandse samenleving. De deelnemers wordt desgewenst gevraagd om op het podium plaats te nemen.