Spelen, maar verantwoord

Nederlandse Loterij is een sportief bedrijf: wij spelen en winnen graag, maar dit moet op een verantwoorde wijze gebeuren. Het mag niet ten koste gaan van het plezier en we willen ook niet dat onze deelnemers in de problemen raken.

We vinden het vanzelfsprekend om een leidende rol te spelen in het voorkomen en beperken van mogelijke problemen die te maken hebben met kansspelen.

Wat doet Nederlandse Loterij hieraan?

Algemeen

  • In al onze reclame-uitingen plaatsen wij het 18+ logo en de slogan ‘speel bewust’.
  • Nieuwe spelvormen worden getest op mogelijke negatieve effecten, ook als het een spelvorm met een beperkt risico betreft.
  • We houden onze winnaars anoniem: als je een prijs hebt gewonnen in één van onze kansspelen, kun je erop rekenen dat we je privacy waarborgen. We maken namen van onze winnaars nooit bekend.

Winkeliers

  • Verkoop van kansspelen aan personen jonger dan 18 jaar is verboden door de overheid; we controleren steekproefsgewijs onze verkooppunten om te kijken of er geen verkoop aan minderjarigen plaatsvindt.
  • We geven voorlichting aan winkeliers over de risico’s van verslaving en deelname aan kansspelen door minderjarigen.
  • We proberen, onder andere door instructies aan de winkelier, onmatige (buitensporige) deelname te voorkomen.

Via de website

  • Er geldt een maximale inleg bij deelname aan onze kansspelen via internet.
  • Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen een account aanmaken.
  • Je kunt online bij Toto zelf speellimieten instellen, of jezelf (tijdelijk) uitsluiten van deelname.

Nederlandse Loterij voorziet haar spelers van duidelijke informatie en voldoende tools, om op verantwoorde wijze aan onze kansspelen te kunnen deelnemen. Ook verkooppunten spelen een belangrijke rol in het op een verantwoorde wijze aanbieden van onze kansspelen. Uiteraard is een speler in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn/haar speelgedrag.

Op nederlandseloterij.nl/speel-bewust is meer informatie te vinden over de kenmerken en mogelijke risico’s van gokverslaving. Ook kunnen spelers een zelftest doen, of contact opnemen met een hulpverlenende instantie, wanneer daar behoefte aan is.

responsible gaming certified

Nederlandse Loterij gecertificeerd

voor verantwoord spelaanbod

Zowel European Lotteries als World Lottery Association hebben in 2017 aan Nederlandse Loterij een certificaat uitgereikt voor haar verantwoorde spelaanbod. De kansspelen van Nederlandse Loterij zijn in 2017 door een externe auditor getoetst en de uitkomst hiervan was dat Nederlandse Loterij ruimschoots voldoet aan de eisen die beide organisaties stellen aan een verantwoord spelaanbod. Deze onafhankelijke toetsing is belangrijk voor Nederlandse Loterij. Het is hét bewijs dat het aanbod van Nederlandse Loterij betrouwbaar en verantwoord is en dat Nederlandse Loterij dit beleid op orde heeft.